Posts in HET BELANG VAN DATA

HET BELANG VAN DATA

subpage6bis1

Het belang van data & visuele interactie

3D modelering

De leegstandsproblematiek van de stad Aalst en Gent werden uitvoerig bestudeerd en vervolgens in een 3D-model uitgewerkt, mede dankzij studenten van de Hogent via bachelorproeven. Dergelijk 3D-model zorgt er voor dat er meteen simulaties in een visuele context kunnen worden geplaatst. Uitgewerkte concepten en innovaties kunnen via deze weg visueel in het bestaande winkellandschap worden verwerkt waardoor steden in de toekomst sneller zouden kunnen nagaan of bepaalde implementaties wel zinvol en gewenst zouden zijn door de stedelijke bewoner, consument en ondernemer. 

Geodatabank

Tevens werd er ook een geodatabank voor de stad Aalst ontwikkeld. Dit is een tool die meerdere gekoppelde data visueel in kaart brengt: zoals bijvoorbeeld het aantal leegstaande panden, het aantal handels/horecazaken, de bewoning in het stadscentrum, bedrijvigheid in een bepaald domeinen, enz. Daarvoor beroepen we ons op bestaande databases die online en vrij beschikbaar zijn, om te koppelen aan de eigen ontwikkelde database. Bijkomend nam het onderzoeksteam foto’s van de handelspanden voor de laatste stand van zaken en werd een bevraging uitgevoerd bij het merendeel van de zelfstandige handelaars en horeca-uitbaters in het onderzoeksgebied (activiteit, doelgroep, kindvriendelijkheid, …). Om nog meer informatie te verkrijgen (bv. informatie over wonen boven panden, informatie over beleidsbeslissingen) en de vergaarde informatie te kunnen verifiëren werd een werkgroep specifiek voor de stad Aalst opgezet met vertegenwoordiging vanuit verschillende diensten van de stad: 

  • Dienst Economie en landbouw – handel en horeca 
  • Dienst Ruimtelijke ordening – gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar 
  • Dienst Planning, stadsvernieuwing en wonen – team Planning & stadsvernieuwing 
  • Er is ook een samenwerking met de GIS-coördinator van de stad.

De aangemaakte databank heeft niet alleen tot doel om de stad op een structurele wijze voor te stellen, maar stelt de onderzoekers ook in staat om de geldende definitie van een aanloopstraat op analytische wijze te valideren. De verschillende datasets zijn hiertoe vertaald naar een aantal probabilteitskaarten in de vorm van heat maps, waarop de verschillende interessegebieden duidelijk terug te vinden zijn. 


Onderstaande artikels geven een denkkader over het nut van geo-data
onderbouwd met inspirerende voorbeelden