Posts in Samenwerken

SAMENWERKEN

1 plus 1 is meer dan 2

Steden en ondernemers moeten meer dan ooit investeren, terwijl het effect van die inspanningen alleen maar afneemt. Een vervelende paradox en een complex probleem. De oplossing ervoor is nochtans eenvoudig: 1 plus 1 meer is dan 2.

Coöperatie in het belang van de stad maar ook van de ondernemer

Coöpereren is hoogst nodig geworden voor de lokale ondernemer als ze de concurrentie willen blijven aangaan met de grote commerciële organisaties en grote steden. Het hoofddoel van samenwerken is elkaar ondersteunen waar nodig, schaalvoordelen nastreven en bewuster en efficiënter omgaan met de beschikbare middelen. Het helpt niet alleen organisaties maar ook steden met het ontwikkelen van een netwerk dat kansen biedt tot kennisdeling en kennisopbouw.

Samen aan de slag op verschillende niveaus

Samenwerkingen kunnen aangegaan worden op verschillende niveaus. De consument verwacht een vlekkeloze klantenreis en dat vraagt om samenwerking met steden, partners en klanten. Vorm concurrentie om tot collega’s.  Samen sta je sterk!


Samenwerken lijkt zo eenvoudig, iedereen kent het woord en kent de mogelijkheden zonder de exacte inhoud te weten.
Onderstaande artikels geven een denkkader.

stedelijk beleid

1. Stedelijk Beleid

vastgoed

2. Vastgoed

Ondernemers

3. Ondernemer