Posts in Case Aalst

CASE AALST

Aalst

De strijd tegen leegstand in het winkelhart

Dringend nood aan een actieplan

Uit overleg met het stadsbestuur en de handelaars bleek dat beide partijen dringend nood hebben aan een actieplan en vernieuwende ideeën om de stad opnieuw op de kaart te plaatsen. Zo is winkelleegstand en blijvende problematiek en wordt deze in bepaalde gedeelten van de stad steeds erger. Daarbij komend  werd het pop-up project in de Korte Zoutstraat geen succes voor de lange termijn. 

Kwalitatieve casestudy 

Om voldoende inzichten te verwerven over de noden van de handelaars en horeca-uitbaters werd van november 2015 tot april 2016 een kwalitatieve case study uitgevoerd in de stad Aalst. Voor de uitvoering van het onderzoek betrokken we zoveel mogelijk partijen uit de binnenstad. Bij meer dan 100 handelaars uit 13 verschillende straten werden gefocuste interviews afgenomen. Hiervoor stelden we de respondenten vooral open vragen over een specifieke thematiek: leegstand & activatie van een straat en een stad, samenwerking met andere collega’s/concurrenten en verwachtingen vanuit het beleid. Naast B & C- locaties aanloopstraten werden ook twee A-locaties in kaart gebracht (meer bepaald de Kattestraat en Lange Zoutstraat). Dit laatste gebeurde daar er ook in deze straten steeds frequenter sprake is van leegstaande handelspanden.

Uitwerking van innovatieve concepten 

Om de achteruitgang van het kernwinkelgebied te keren, vertaalde het onderzoeksteam al de verworven inzichten uit onderzoek naar mogelijke aanbevelingen voor de steden Aalst & Gent. Deze aanbevelingen kwamen voort uit zowel de interviews, de studiebezoeken, studiereizen en de vele brainstormsessies die doorheen het onderzoek werden georganiseerd.

In totaal vonden er 5 brainstormsessies plaats. Zowel de onderzoeksgroep, studenten, lectoren als de stuurgroep werden hierbij betrokken. Dit alles gebeurde met het oog op de creatie van innovatieve concepten die de economische versterking en attractiviteit van het kernwinkelgebied waarborgen.

Daarnaast werden ook de (inter)nationale oplossingsscenario’s die in kaart werden gebracht in de literatuurstudie afgetoetst d.m.v. meerdere (inter)nationale studiebezoeken. Deze bezoeken gaven inspiratie bij de uitwerking van de vernieuwende businessconcepten.

Tevens werd ook samenwerking aangegaan met de Saxion Hogeschool, in het stadslab, een soort van dienstverlenings- en onderzoekslab, met als doel om vergelijkingen te treffen tussen innovatieve concepten in Nederland met Vlaanderen. Focus hierbij is verder te gaan dan internationale bezoeken, maar samen met studenten hiernaar te laten kijken. 

Finaal popte HoGent op van 13 tot 23 maart 2017 met een stadslab: Bruisende Binnenstad. De pop-up vestigde zich in een leegstaand winkelpand in het centrum van de Aalsterse binnenstad. Het stadslab gaf gratis inspiratie- en coachingsessies voor ondernemers. Ideeën kregen er vorm. Bewoners, studenten, handelaars en het beleid kwamen meedenken over stedelijke uitdagingen van vandaag en morgen. Eindresultaat: verschillende toekomstscenario’s voor een leefbaar en bruisend Aalst welke werden getoetst bij de vastgoedsector en de consument d.m.v. focusgesprekkenbegrippen

1. Kwalitatieve case study Aalst

pop-up

2. Stadslab

uitwerking innovatieve concepten

3. Uitwerking innovatieve concepten